Categorieën
Blog Hack

Hack: een rits & capuchon (a zipper & a hood)

Scroll down for the English version!

Tutorial – Gevoerd vest met capuchon en rits

Gebaseerd op de Billy & Betty van Threads By Caroline. De capuchon komt van de Hooded Vest van Brindille & Twig, maar zou je in theorie van elk ander patroon moeten kunnen pakken. 

De tutorial voor een gevoerd vest vind je op hier en zul je bij het volgen van deze tutorial misschien goed kunnen gebruiken.  

Stap 1: de capuchon

Naai de capuchon – met de goede kanten op elkaar – dicht met een stretchsteek. Pas of de capuchon op het vest past (doe dit voor het patroonknippen ook, zodat je zeker weet dat hij niet veel te lang of veel te kort is; een klein stukje te groot kun je goed aanpassen). 

Als hij iets te lang is, naai je hem aan de achterkant met iets meer naadwaarde dicht zoals hieronder en knip je het teveel aan naadwaarde weg. 

Stap 2: Naai de twee vestjes vast aan de heupboord

Leg eerst een van de twee vestjes met de goede kant tegen de goede kant van het boord (2). Zet deze vast.

Zet nu het andere vestje met de goede kant tegen de goede kant van het boord (4/5). 

Naai deze vast (6). 

Nu zitten beide vestjes aan de onderkant vast aan het heupboord (6). 

Stap 3: De rits voorbereiden 

Leg het heupboord met de naden op elkaar (voor- en achterpand) en teken het midden af. 

Leg je rits erop (3) en zet een streepje op elke plek waar de naad perfect moet aansluiten (boord, capuchon en in dit geval de kruising bij de zak). Zet ook een streepje op 1 cm van de bovenkant (4). Zet exact dezelfde streepjes aan de andere kant van de rits, die aan het andere voorpand komt. 

Stap 4: De rits inkorten 

  1. Zet 4 cm boven je hoogste streepje nog een streepje.
  2. Schuif je rits naar beneden en knip de rits af op het hoogste streepje, dat je net gezet hebt. 
  3. Zet dan weer een streepje 2cm lager (vanaf boven gemeten). 

4. Knip van de bovenste twee cm de tandjes netjes langs het randje weg. Brand met een aansteker de randjes netjes zodat ze niet meer rafelen. 
5. Knijp nu met een tang de tandjes weg bij de volgende twee centimeter. Probeer dit te doen zonder de stof van de rits te beschadigen. Ik zet hierbij altijd een veiligheidsbril op omdat de tandjes alle kanten op schieten…
6. Je rits ziet er nu zo uit.

7. Brand de randjes met een aansteker, zodat ze niet gaan rafelen. 
8/9. Het ritsstoppertje zet je boven de tandjes op de stof van de rits. Deze druk je heel stevig aan met een tangetje, zodat er geen beweging meer in zit. 
10. Zet ook een ritsstoppertje aan de andere kant op dezelfde hoogte en druk ook deze aan. 

11. Je rits is nu heel netjes ingekort! 

Stap 5: De rits inzetten

Zorg dat je op alle plekken waar de rits goed aan moet sluiten een stukje wondertape (1) plakt. Hierdoor schuift de rits niet weg op die plekken (2,3). 

Start met je rits exact bij het streepje op het boord. 

Ik gebruik altijd mijn gewone naaivoetje met de naald volledig naar links en een hele brede steeklengte (6). 

Hier zet je hem alleen alvast vast aan een van je jasjes, hij hoeft nog niet super strak te zitten (7)

Kinbeschermer toevoegen?

Dit lijkt heel ingewikkeld, maar kijk even goed naar de stappen en foto’s! 

1. Knip twee gespiegelde stukken zoals de eerste foto. Lengte maakt niet zo veel uit (naar smaak). Degene hier op de foto is ongeveer 15cm lang en 5cm breed. Korter of langer kan dus ook. 
2. Leg ze met de goede zijden op elkaar en naai dicht aan de kanten van de clipjes. 

3. Leg hem – met de bovenkant een stukje omgevouwen – op de juiste kant van het voorpand (de kant van de rits met te trekkertje). Zorg dat je bovenaan 1cm overhoudt! 
4. Leg de rits ertussen, zet deze vast met wondertape en vouw de rest over de rits heen. Zet goed vast met wondertape zodat het niet gaat schuiven. Zet ook deze rits vast met een brede steek.  

Stap 6: dichtmaken & klaar! 

Vouw het overige stuk van de rits om zoals op de foto hieronder en zet het indien nodig vast met wondertape. Zo verdwijnt je rits netjes in je naad. Het stukje dat uitsteekt kun je later na het dichtnaaien van je vestje afknippen en even afbranden tegen het rafelen.  

Zet het eerder geknipte stuk boordstof vast aan 1 capuchon en plaats de andere capuchon – goede zijden tegen elkaar – hier tegenaan. Je kunt er ook voor kiezen in een eerder stadium deze band alvast aan een van de twee capuchons vast te zetten. 

Qua afmetingen heb ik de nekboord van de Billy & Betty gepakt en verlengd; ik heb de lengte van de boog van de capuchon gemeten en daarvan 80% genomen. 

Naai de zijden met de rits dicht met een ritsvoetje en een smalle rechte steek. De capuchon maak je dicht met een stretchsteek. 

Nadat je de armboorden heb aangezet kun je je vestje keren door je keergat (zie voor verdere instructie hierover mijn tutorial over een gevoerd vestje op mijn blog).

En dan ben je klaar!  

Vragen of opmerkingen? Dan hoor ik het graag!

Tutorial – Lined vest with hood and zipper

Based on the Billy & Betty from Threads By Caroline. The hood comes from the Hooded Vest from Brindille & Twig, but in theory you should be able to get it from any other pattern.

The tutorial for a lined vest can be found here; it may be helpful to use it when following this tutorial

English is not my first language, so I’m sorry if there are any mistakes…. 
Please let me know if I need to adjust anything!

Step 1: the hood

Close the hood with a stretch stitch, right sides together. Adjust whether the hood fits on the vest (do this before the pattern cutting as well, so that you can be sure that it is not too long or too short).

If it is a little too long, sew it the back with a little more seam allowance as you can see below and trim away the excess seam allowance.

Step 2: Attach the two vests to the waistband 

First put one of the two jackets with the right side against the right side of the waistband (2). Sew it on. 

Now put the other vest with the right side against the right side of the waistband (5).
Sew it on.

Both jackets are now attached to the waistband at the bottom (6).

Step 3: preparing the zipper

Place the waistband with the seams together (front and back piece) and mark the middle (1).

Put your zipper on and put a mark where the seams should match perfectly (collar, hood and in this case the junction at the pocket). Also draw a line at 1 cm from the top (6). Put exactly the same stripes on the other side of the zipper, which will be on the other front piece

Step 4: shorten the zipper 

  1. Mark 4 cm above the highest mark.
  2. Slide your zipper down and cut the zipper on the top line you just marked.
  3. Then put another mark 2cm lower (measured from above)

4. Cut the teeth of the top, two cm neatly along the edge. Burn the edges neatly with a lighter, so they no longer fray.
5. Now use a pair of pliers to squeeze the teeth away from the next two centimeters. Try to do this without damaging the fabric.
I always put on safety glasses because of the parts shooting in all directions…
6. Your zipper will look like this.

7. Burn the edges with a lighter so they don’t fray. 
8/9. Put the zipper-stopper above the teeth on the zipper and press it very firmly with pliers, so that there is no movement any more. 
10. Place the zipper-stopper on the other side at the same height and press it too.

11. Your zipper is now very neatly shortened!

Step 5: Place the zipper

Make sure that you have all the places where the zipper must be properly attached ‘marked’ with a piece of wonder tape (1). This will keep the zipper from sliding away (2/3). 

Start with your zipper exactly at the mark on the waistband.

I always use my regular sewing foot with the needle completely to the left and a very wide stitch length (4). 

Here you just attach it to one of the vests, it doesn’t have to be super tight yet (5).

Add a chin guard?

This seems very complicated, but take a good look at the steps and photos!

1. Cut two mirrored pieces like the first photo. Length does not matter much. The one here in the photo is about 15cm long and 5cm wide. So it is also possible to do shorter or longer.
2. Place them right sides together and close at the sides of the clips.

3. Place it – with the top folded – on the right side of the front piece (the side of the zipper with a puller). Make sure you have 1cm at the top!
4. Place the zipper between them, secure with wonder tape and fold the rest over the zipper. Secure with wonder tape so that it does not slide. Fasten this zipper with a wide stitch.

Step 6: close & ready!

Fold over the rest of the zipper as shown in the picture below right and secure it with wonder tape if necessary. This way your zipper will disappear neatly in your seam. You can later cut off the piece that sticks out from your vest (on the inside) and burn down to prevent fraying.

Attach the previously cut piece of ribbing to 1 hood and place the other hood – right sides together – against this. You can also choose to attach this band in an earlier stage to one of the two hoods.

In terms of dimensions: I took the neckband of the Billy & Betty and extended; i measured the length of the hood ‘arc’ and took 80% of that.

Sew the sides with the zipper with a zipper foot and a narrow straight stitch. You close the hood with a stretch stitch.
After putting on the arm cuffs you can turn your vest through your turning hole (for further instruction on this see my tutorial on a lined vest on my blog).

And you are done! 

Questions or remarks? I would really like to hear it!

8 reacties op “Hack: een rits & capuchon (a zipper & a hood)”

Top gedaan. Ik zou hem ook graag maken maar is de kap van de hooded vest niet hoger vooraan dan een andere doorsnee kap?
Ik heb namelijk patronen genoeg en vind het een beetje stom om dit patroon speciaal voor de kap aan te kopen maar heb schrik dat ik met een andere kap niet hetzelfde (warme nek) effect ga creëren. Superduidelijke tutorial trouwens

Hai! Je kunt elke (bijna) capuchon/kap gebruiken, alleen heeft deze inderdaad een hoge kraag, wat ik heel fijn vind. Heb je geen ander patroon met een hoge kraag? Bij een jassenpatroon ofzo? Met een normale, lage capuchon ga je inderdaad ‘het warme nek effect’ niet krijgen.
Let wel op, mocht je hem toch aan willen schaffen, Brindille & Twig gaat t/m maat 116. Nu heb ik de capuchon zelf heel gemakkelijk vergoot naar maat 122, maar het is wel goed om te weten.

Hopelijk vind je er een in je collectie! Groet!

Hoi Janine… weet je nog dat ik een paar jaar geleden bij je op de camping stond? Heb je turorial gebruikt voor een teddy-vest…super duidelijk! Bedankt…
Groetjes Janneke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *